Påverkansarbete

I vår verksamhet är påverkansarbetet jätteviktigt. Hela US Syds styrelse och anställd personal jobbbar inom detta område. Vi bekämpar det som vi känner till och det som andra har upptäckt orättvisor eller saker som man borde ändra på i samhället. Vi som organisation kan göra olika auktioner, skrivadebattartikel eller träffa politiker.

2017 startar vi igång vårt skolprojekt där vi erbjuder föreläsningar med fokus om synnedsättning, hjälpmedel, vardagliga svårigheter m.m. Alla skolor är välkomna att ta kontakt med oss och boka en föreläsning. För mer info ring US Syds ordförande Suleiman Khallat.

Vi jobbar med och stödjer följande projekt:

  • Filmclub
  • Unga Reumatiker

Vi jobbar även med:

Utbildning, där målet är att få in handikappkunskap som en obligatorisk kurs i lärarutbildningen.
Arbetsmarknad Där det handlar mycket om att
få bort fördomar hos arbetsgivare, underlätta hjälpmedels hanteringen och pusha våra medlemmar till att söka jobb.

Tillgänglighet Där organisationens nya hjälte tillgänglighetsmannen har åkt runt i Sverige och kollat hållplats och linjeutrop på bussar. Annars är ju tillgänglighet något som man jobbar med kontinuerligt.

Ledsagning Där Synskadades riksförbund (SRF) driver en kampanj som vi är med och stödjer. Den går ut på att personer som har en synnedsättning ska ha rätt till ledsagning inom LSS. Just nu kan det skilja så pass att bor du i fel stadsdel i Göteborg så får du inte ledsagning medan du får det om du bor i den andra stadsdelen.

Samarbete med landstingen

Vi tillsammans med SRF (Synskadades riksförbund) har tillsammans med syncentralen i respektive län ett brukarråd. Där utbyter vi information, sypunkter och idéer på varandras verksamheter. Här kan även du vara med om du är intresserad. Det är också bra om man meddelar Laoko på kansliet om man tycker att något särskilt ska tas upp på något brukarråd t.ex. om det är något som borde klassas som hjälpmedel eller om ni helt enkelt bara tycker att syncentralen gör ett bra arbete.

US försöker även vara med i andra arbetsgrupper som landstingen har. I jönköpings län är vi med i en nystartad grupp som jobbar med information och kommunikationsfrågor. Syftet är att tillgängliggöra landstingets information så att så alla kan ta del av den. Har du idéer eller synpunkter hör av dig till oss.