Jämlikhet för alla!

Har du fått en sexistisk kommentar på ett US-läger? Har du blivit illa behandlad av någon på ett US-läger? Eller har du haft svårt att delta i någon av våra aktiviteter på grund av bristande tillgänglighet? Eftersom Unga Synskadade jobbar för ett mer jämlikt och tillgängligt samhälle vill vi självklart att detta ska gälla vår egen verksamhet. Vi vill att US ska vara en organisation där alla medlemmar känner sig trygga och mår bra. Inom riksstyrelsen har vi en jämlikhetsgrupp dit ni kan vända er om ni märker att någonting är fel. Det kan handla om:

Mobbing eller annan kränkande behandling någonstans i organisationen eller på en US-aktivitet
Att någon blir diskriminerad på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionsnedsättning eller otillgänglighet på någon av våra aktiviteter.

I jämlikhetsgruppen har vi strikt tystnadsplikt och vi pratar inte med någon annan om det vi får veta av dig utan din tillåtelse. Vi lyssnar på det du har att säga och kan hjälpa till med att prata med alla inblandade för att utreda en situation eller för att medla mellan personer. Vi kan också hjälpa till med att hitta lösningar så att nya situationer inte uppstår igen.
Tveka inte att kontakta oss!

Du når oss på: jamlikhet@ungasynskadade.se
Vill du ta det muntligt kan du ringa Anna Jacobsson: 070 22 18 664

Med vänliga hälsningar
Jämlikhetsgruppen