Få råd och stöd av US

Du som är betalande medlem i US kan få personligt stöd och rådgivning från kansliet i olika frågor som rör din synnedsättning. Det kan handla om hur det funkar med hjälpmedel om man vill plugga utomlands, hur man ansöker och motiverar ansökan om handikappersättning, hur man överklagar besked om intagning på skolor eller liknande. Vi gör inte sakerna åt dig men däremot hjälper vi dig med vart man kan vända sig eller vad som kan vara bra att tänka på när man skriver.

Vill du ha US råd och stöd kontaktar du kansliet..