Kontakt

Kontaktuppgifter kansli

Personal: Laoko Sardar

E-post: kansli@ussyd.se
Tel:0470-17771
Mobil: 070-26 47 628

US SYD på Facebook

Adress

Unga Med Synnedsättning Syd
c/o Idé & Kunskapscentrum i Kronoberg
Högsbyvägen 3 B
352 74 Växjö

Kontaktformulär